Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Pile

ePUAP

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pile uruchomiona została elektroniczna skrzynka podawcza.

Elektroniczna skrzynka podawcza–to dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania dokumentu elektronicznego do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnego systemu teleinformatycznego.

Profil zaufany ePUAP – zestaw informacji identyfikujących i opisujących podmiot lub osobę będącą użytkownikiem kontana ePUAP, który został w wiarygodny sposób potwierdzony przez organ podmiotu określonego w art. 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP – podpis złożony przez użytkownika konta ePUAP, do którego zostały dołączone informacje identyfikujące zawarte w profilu zaufanym ePUAP, a także:

a) jednoznaczenie wskazujący profil zaufany osoby, która wykonała podpis,

b) zawierający czas wykonania podpisu,

c) jednoznacznie identyfikujący konto ePUAP osoby, która wykonała podpis,

d) autoryzowany przez użytkownika konta ePUAP,

e) potwierdzony i chroniony podpisem systemowym ePUAP.

Aby złożyć dokument elektroniczny, należy wejść na stronę http://epuap.gov.pl

Należy wybrać Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile i kliknąć złożenie wniosku do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

link do strony ePUAP szkoły:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw?view=dla-obywateli

UWAGA!

Aby złożyć dokument elektroniczny, należy:

* założyć konto na platformie ePUAP orazposiadać bezpieczny podpis elektroniczny kwalifikowany,

lub

*założyć profil zaufany ePUAP

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
24
25
26
27
28
29
30

e-Dziennik

Laboratoria Przyszłości

Aktywna Tablica