Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Pile

Edukacja ku niezależności ...

"Edukacja ku niezależności" - Szkoła Przysposabiająca do Pracy Pilskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego (SOSW) szansą dla uczniów

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

O projekcie:

Nr projektu: RPWP.08.03.01-30-0047/19
Okres realizacji projektu:  od 30 czerwca 2020 do 30 maja 2022 roku
Całkowita wartość projektu:  374 234,60 złotych
Wkład funduszy europejskich: 335 664,60 złotych


 

Projekt realizowany w ramach:

Osi priorytetowej 8 „Edukacja”
Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych 36 uczniów (8 kobiet) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w tym niepełnosprawnych oraz podniesienie kompetencji 8 nauczycieli (7 kobiet), którzy zgodnie z Kodeksem Cywilnym zamieszkują w Powiecie Pilskim oraz doposażenie 5 pracowni w Szkole Przysposabiającej do Pracy w Pile w okresie od 30 czerwca 2020 roku do 30 maja 2022 roku.


 

Projekt polega na:

  • zorganizowaniu warsztatów przysposabiających do pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

  • zorganizowanie zajęć podnoszących kompetencje kluczowe uczniów,

  • zorganizowaniu praktyk zawodowych u pracodawców,

  • zorganizowaniu specjalistycznych i metodycznych szkoleń dla nauczycieli,

  • rozszerzenie dotychczasowej oferty szkoły skierowanej do uczniów,

  • doposażeniu pracowni zawodowych w celu zapewnienia w szkołach warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy.

Planowane efekty projektu:

  • podniesienie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu,

  • podniesienie kompetencji zawodowych uczniów/wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w tym niepełnosprawnych,

  • doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych.


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Szczegółowy harmonogram udzielenia wsparcia obejmuje:

Zadanie 1.

Doposażenie pracowni prac stolarskich odzwierciedlających naturalne warunki pracy:

 

Okres realizacji zadania: od 30 czerwca 2020 roku do 30 stycznia 2021 roku

Miejsce realizacji zadania – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Pile

W ramach zadania planowane jest:

1. Doposażenie pracowni prac stolarskich między innymi w:

- stół stolarski

- szczypce płaskie 6 sztuk

- szczypce-kombinerki 6 sztuk

- szlifierka 3 sztuki

- ścisk stolarski 6 sztuk

- tarniki do drewna 6 sztuk

- wiertarko-wkrętarka 6 sztuk

- wyrzynarka 3 sztuki.

 

W efekcie tego zadania powstanie nowocześnie wyposażona pracownia. Stworzone warunki pozwolą na realizację zajęć zgodnie z podstawą programową.

Wymienione powyżej doposażenie wynika z indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkoły.

Wnioskodawca zobowiązuje się do wykorzystywania doposażenia zakupionego dzięki EFS do prowadzenia zajęć edukacyjnych kształcenia zawodowego.

 


 

Zadanie 2.

Doposażenie pracowni prac krawieckich oraz prac biurowych odzwierciedlających naturalne warunki pracy:

 

Okres realizacji zadania – od 30 czerwca 2020 roku do 30 stycznia 2021 roku

Miejsce realizacji zadania – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej W Pile

W ramach zadania planowane jest:

1. Doposażenie pracowni krawieckiej w:

- maszyna overlock 2 sztuki.

- kredki do tkanin 30 sztuk.

- nożyczki krawieckie 12 sztuk.

- tkaniny mb 150 sztuk.

 

2. Doposażenie pracowni prac biurowych między innymi w:

- kserokopiarka 1 sztuka.

- laminarki 6 sztuk.

- kosze do segregacji śmieci 12 sztuk.

- miotły 6 sztuk.

- odkurzacz 6 sztuk.

Zadanie 3.

Doposażenie pracowni prac artystyczno – rękodzielniczej odzwierciedlających naturalne warunki pracy.

 

Okres realizacji zadania – od 30 czerwca 2020 roku do 30 stycznia 2021 roku

Miejsce realizacji zadania – Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Pile


 

W ramach zadania planowane jest:

1. Doposażenie pracowni prac stolarskich między innymi w:

- stojak do biżuterii 1 sztuka.

- miękkie pędzle 5 sztuk.

- formy gipsowe różne kształty 1 zestaw

- angoby płynne różne kolory 1 zestaw

- szkliwa różne rodzaje i kolory 1 zestaw

- struna do cięcia pod kątem 30, 45, 60 stopni 5 sztuk.

- zestaw szpatułko-oczek 5 sztuk.

- drewniany wałek dla ceramików 3 sztuki.

 

W efekcie tego zadania powstanie nowocześnie wyposażona pracownia. Stworzone warunki pozwolą na realizację zajęć zgodnie z podstawą programową.

Wymienione powyżej doposażenie wynika z indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkoły.

Wnioskodawca zobowiązuje się do wykorzystywania doposażenia zakupionego dzięki EFS do prowadzenia zajęć edukacyjnych kształcenia zawodowego.

Zadanie 4.

Doposażenie pracowni prac gastronomicznych oraz stanowisk prac gospodarczo – porządkowych

Okres realizacji zadania – od 30 czerwca 2020 roku do 30 stycznia 2021 roku

Miejsce realizacji zadania – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Pile

W ramach zadania planowane jest :

1. Doposażenie pracowni prac gastronomicznych oraz gospodarstwa domowego między innymi w:

- pralka 5 sztuk.

- zmywarka 5 sztuk.

- deska do prasowania 6 sztuk.

- żelazko 6 sztuk.

- blender 6 sztuk.

- mikser z misą 6 sztuk.

- ekspres ciśnieniowy 2 sztuki.

- gofrownica 6 sztuk.

- opiekacz 6 sztuk.

- toster 6 sztuk.

- kuchenka elektryczna 5 sztuk.

- serwis obiadowo-kawowy 6 sztuk.

Zadanie 5.

Kursy/szkolenia podnoszące kompetencji/kwalifikacji nauczycieli i nauczycielek kształcenia zawodowego w zakresie zawodów typu: kelner, barman, barista, obsługa sali.


 

Okres realizacji zadania – od 30 czerwca 2020 roku do 30 stycznia 2021 roku

Miejsce realizacji zadania – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Pile

Zaplanowano następujące szkolenia dla nauczycieli:

1. Organizacja i technika pracy baristy" dla 6 nauczycieli

2. Kurs florystyki dla 3 nauczycieli

3. Kurs kelnerski dla 6 nauczycieli

Zadanie 6.

Kursy/szkolenia podnoszące kompetencji/kwalifikacji nauczycieli i nauczycielek kształcenia zawodowego w zakresie gastronomicznym:

Okres realizacji zadania – od 30 czerwca 2020 roku do 30 stycznia 2021 roku

Miejsce realizacji zadania – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Pile

Zaplanowano następujące szkolenia dla nauczycieli:

1. Kurs sushi dla 3 nauczycieli

2. Kuchnia grecka dla 3 nauczycieli

3. Kuchnia włoska część I dla 3 nauczycieli

4. Kuchnia włoska cz. II dla 3 nauczycieli

5. Kuchnia hiszpańska dla 3 nauczycieli

6. Kuchnia indyjska dla 3 nauczycieli

7. Kuchnia francuska dla 3 nauczycieli

8. Kuchnia wietnamska dla 3 nauczycieli

9. Kuchnia węgierska dla 3 nauczycieli.

Zadanie 7.

Kursy/szkolenia podnoszące kompetencje/kwalifikacje nauczycieli i nauczycielek kształcenia zawodowego w zakresie rękodzielnictwo:

Okres realizacji zadania – od 30 czerwca 2020 roku do 30 stycznia 2021 roku

Miejsce realizacji zadania – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Pile

Zaplanowano następujące szkolenia dla nauczycieli:

1. Kurs technik zdobienia tkanin Batik – kurs I stopnia dla 2 nauczycieli

2. Suibkuga - japońskie malowanie tuszem dla 2 nauczycieli

3. Kurs praktyczno - teoretycznego warsztatu dotyczącego sztuki graficznej sitodruku w zastosowaniu na tkaninie dla 2 nauczycieli

4. Techniki tkackie dla 2 nauczycieli

 

 

 

 

Zadania 8.

Kursy/szkolenia podnoszące kompetencje/kwalifikacje nauczycieli i nauczycielek kształcenia zawodowego w zakresie stolarstwo:

Okres realizacji zadania – od 30 czerwca 2020 roku do 30 stycznia 2021 roku

Miejsce realizacji zadania – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Pile

Zaplanowano następujące szkolenia dla nauczycieli:

1. Wstęp do ciesielstwa dla 1 nauczyciela

2. Meblarstwo tradycyjne dla 1 nauczyciela

Zadanie 9.

Warsztaty podnoszące kompetencje zawodowe uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

Okres realizacji zadania – 1 września 2020 roku do 30 maja 2022 roku

Miejsce realizacji zadania – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Pile

W ramach zadania zaplanowano warsztaty i zajęcia prowadzone przez nauczycieli:

1. Warsztaty gastronomiczne i porządkowe 3 grupy po 5 osób po 3 godziny miesięcznie na grupę

2. Warsztaty stolarskie 2 grupy po 5 osób po 2 godziny miesięcznie na grupę

3. Warsztaty artystyczno - rękodzielniczej dla uczniów 2 grupy po 5 osób po 2 godziny miesięcznie na grupę

4. Warsztaty krawieckie dla uczniów 2 grupy po 5 osób po 2 godziny miesięcznie na grupę

5. Warsztaty z technik komputerowych i biurowych dla uczniów 2 grupy po 5 osób po 1 godzinie miesięcznie na grupę

6. Warsztaty z przygotowanie do pracy – kompetencje pracownicze 2 grupy po 5 osób po1 godzinie miesięcznie na grupę

Zadanie 10.

Warsztaty podnoszące kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne dla uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

Okres realizacji zadania – 1 września 2020 roku do 30 maja 2022 roku

Miejsce realizacji zadania – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Pile

W ramach zadania zaplanowano warsztaty i zajęcia prowadzone przez nauczycieli:

1. Zajęcia dodatkowe gry i zabawy ruchowe – kompetencje społeczne 2 grupy po 5 osób po 1 godzinie miesięcznie na grupę

2. Warsztaty z budowania wizerunku – kompetencje społeczne 1 grupa 5 osób po 1 godzinie miesięcznie na grupę

3. Warsztaty z seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną –kompetencje biologiczne 2 grupy po 5 osób po 1 godzinie miesięcznie na grupę

4. Trening ekonomiczny – kompetencje matematyczne dla uczniów 2 grupy po 5 osób po 1 godzinie miesięcznie na grupę

Zadanie 11.

Praktyki zawodowe dla uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

Okres realizacji zadania – 1 lipca 2020 roku do 30 sierpnia 2021 roku Miejsce realizacji zadania – zostanie wskazane niezwłocznie po wybraniu wykonawcy zadania


 

Uczniowie i uczennice wyrażają chęć i zapotrzebowanie na odbycie praktyk zawodowych.

Nawet najlepsze przygotowanie teoretyczne, musi być połączone z praktyką, co zwiększa odpowiedzialność jako przyszłych pracowników, wpływa na rozwój pożądanych przez pracodawców cech pracowniczych:

- obowiązkowość,

- punktualność,

- umiejętność pracy w zespole.

Takie doświadczenie z pewnością zwiększy szanse uczniów i uczennic na podjęcie pracy .

Zadanie 12.

Dostosowanie pomieszczeń szkolnych do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością ruchową:

Okres realizacji zadania – 30 czerwca 2020 do 30 listopada 2020 roku

Miejsce realizacji zadania – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Pile

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014 – 2020 należy zapewnić równy dostęp do projektu wszystkim Uczestnikom.

Jak wynika z diagnozy szkoły, w roku szkolnym 2020/2021 do szkoły przysposabiającej do pracy zostanie przyjęty Uczeń z niepełnosprawnością ruchową.

Poruszający się na wózku inwalidzkim.

Kierując się koniecznością wyeliminowania dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, kierowania się zasadą respektowania odmienności osób z niepełnosprawnościami oraz zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami dostępności, w ramach projektu zaplanowano zakup schodołaza.

Umożliwi on uczniom z takimi potrzebami w pełni uczestniczyć w działaniach przewidzianych projektem.

Na chwilę obecną, szkoła nie posiada takiego urządzenia.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

e-Dziennik

Laboratoria Przyszłości

Aktywna Tablica