Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Pile

OŚWIADCZENIE

Powiat Pilski                                                                                                                                               Piła, 25.08.2020 r.

Al. Niepodległości 33/35

64-920 Piła

 

OŚWIADCZENIE O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH ZE

 STANDARDÓW DOSTĘPNOŚCI DLA POLITYKI SPÓJNOŚCI 2014-2020

 

W związku z rozliczaniem otrzymanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 na realizację Projektu "Edukacja ku niezależności" - Szkoła Przysposabiająca do Pracy Pilskiego SOSW szansą dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi RPWP.08.03.01-30-0047/19, Powiat Pilski oświadcza, iż w okresie rozliczeniowym od 30.06.2020 do 10.08.2020 roku objętym wnioskiem o płatność nr RPWP.08.03.01-30-0047/19-001-01 uwzględnione zostały następujące standardy wynikające ze Standardów dostępności dla polityki spójności 2014-2020[1]:

 

    Standard szkoleniowy (szkolenia, kursy, warsztaty, doradztwo), w zakresie: nie realizowano zadań w tym zakresie w przedmiotowym okresie rozliczeniowym.

    Standard edukacyjny, w zakresie: nie realizowano zadań w tym zakresie w przedmiotowym okresie rozliczeniowym.

    Standard informacyjno – promocyjny: w ramach przedmiotowego standardu zarówno Beneficjent Powiat Pilski jak i Realizator projektu Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pile zamieścili informacje nt. realizowanego projektu na swoich stronach internetowych. Projektując przedmiotową informację starano się zastosować standardy dotyczące informacji pisanej, tj. m. in. opracowanie wpisu w wersji łatwej do czytania.

- użyto formatu łatwego do czytania, użytkowania i kopiowania,

- objętość wpisu i dokumentów nie jest zbyt długa,

- nie użyto wzornictwa lub grafiki, które mogą utrudniać przeczytanie i zrozumienie zamieszczonego tekstu,

- nie użyto tła, które utrudniłoby odczytanie tekstu,

- użyto wyraźnej, łatwej do odczytania czcionki, tj. Arial o wielkości 14, w czarnym kolorze, bez kursywy, ozdobnych krojów, cieniowania, podkreślania, pisania całych zdań wielkimi literami co mogłoby utrudniać zrozumienie tekstu,

- tam gdzie to możliwe wyjaśniono trudne wyrazy od razu, gdy tylko ich po raz pierwszy użyto,

- zachowano prostą interpunkcję,

- nie użyto znaków specjalnych i skrótów,

- w miarę możliwości nowe zdanie zaczyna się w nowej linijce,

- użyto śródtytułów czyli nagłówków, które są jasne i łatwe do przeczytania,

- ważne elementy wyróżniono pogrubieniem,

- o dłuższej liście rzeczy pisano za pomocą wypunktowań,

- nie stosowano zapisów w kolumnach,

- tekst wyrównano do lewej strony,

- zostawiono odstępy pomiędzy częściami tekstu,

- nie stosowano akapitów,

- liczby zapisano cyframi, a nie słowami,

- używano pełnych dat.

W działaniach informacyjno-promocyjnych nie wykorzystano przekazu dyskryminującego, ośmieszającego bądź utrwalającego stereotypy ze względu na niepełnosprawność czy inne przesłanki wskazane w artykule 7 rozporządzenia ogólnego, takie jak: płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, wiek lub orientację seksualną.

    Standard transportowy, w zakresie: nie dotyczy

    Standard cyfrowy, w zakresie: w ramach przedmiotowego standardu zarówno Beneficjent Powiat Pilski jak i Realizator projektu Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pile zamieścili informacje nt. realizowanego projektu na swoich stronach internetowych (www.powiat.pila.pl oraz https://soswpila.naszastrona.net/) spełniających kryteria dostępności. Obie strony pozwalają na wygodne, intuicyjne korzystanie z ich zasobów osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności zgodnie ze standardem WCAG 2.0.

    Standard architektoniczny, w zakresie: nie realizowano zadań w tym zakresie w przedmiotowym okresie rozliczeniowym.

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

e-Dziennik

Laboratoria Przyszłości

Aktywna Tablica