Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Pile

Mali Odkrywcy ...

"Mali Odkrywcy – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile szkołą bez ograniczeń!"

 

O projekcie:

NR PROJEKTU: RPWP.08.01.02-30-0019/19
OKRES REALIZACJI PROJEKTU:  od 1 lipca 2020 do 30 czerwca 2023 roku
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:  611 253,31 złotych
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 580 593,31 złotych

 

Projekt realizowany w ramach:

Osi priorytetowej 8 „Edukacja”
Działania 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej

Poddziałania 8.1.2. Kształcenie ogólne – projekty konkursowe

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest objęcie wsparciem grupy 130 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (33 kobiet), z których minimum 100 podniesie wiedzę lub kompetencje kluczowe oraz nabycie kompetencji przez 15 nauczycieli (12 kobiet) w obszarze pedagogiki specjalnej, z zastosowania nauczania opartego na metodzie eksperymentu ucznia z zaburzonym rozwojem w okresie od 1 lipca 2020 do 30 czerwca 2023 roku.

Projekt polega na:

  • zorganizowaniu zajęć podnoszących kompetencje kluczowe uczniów,

  • zorganizowaniu specjalistycznych i metodycznych szkoleń dla nauczycieli,

  • rozszerzenie dotychczasowej oferty szkoły skierowanej do uczniów,

  • doposażeniu pracowni matematycznych w sprzęt specjalistyczny rozwijający potencjał uczniów ze specjalnymi  potrzebami edukacyjnymi oraz umożliwiający naukę opartą na metodzie eksperymentu.

Planowane efekty projektu:

  • podniesienie wiedzy i kompetencji 130 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie matematyki,

  • podniesienie kompetencji nauczycieli w obszarze pedagogiki specjalnej z zastosowania nauczania opartego na metodzie eksperymentu ucznia z zaburzonym rozwojem,

  • poprawa warunków dydaktycznych w SOSW poprzez doposażenie pracowni matematycznych.

 
Szczegółowy harmonogram udzielenia wsparcia obejmuje:
 
Zadanie 1.

Doposażenie pracowni matematycznej w celu stworzenia warunków do nauki metodą eksperymentu
okres realizacji zadania – od 1 lipca do 31 grudnia 2020 roku
miejsce realizacji zadania – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Pile

W ramach zadania planowane jest doposażenie pracowni matematycznej między innymi w:
- krążki matematyczne 3 komplety,
- dodatkowe krążki humanistyczne 3 komplety,
- kubeczki kolorowe do maty 6 komplety,
- puzzle do nauki matematyki 6 komplety,
- zestaw matematyczno-humanistyczny MATA 3 komplety,
- zestaw plastikowych klocków do matematyki wraz z materiałami dydaktycznymi 1 zestaw,
- zestaw podstawowy plastikowych klocków do matematyki 3 zestawy,
- zestaw plastikowych klocków do matematyki np. typu Coding Express 3 zestawy,
- zestaw plastikowych klocków do matematyki SPIKE PRIME rozszerzający 3 zestawy,
- zestaw Planuję drogę przejazdu - logiczna matematyka 6 zestawów,
- zestaw kart i klocków do matematyki 3 zestawy,
- słuchawki nauszne bezprzewodowe dla nauczycieli 2 sztuki,
- słuchawki nauszne przewodowe dla uczniów 6 sztuk,
- laptop wraz z oprogramowaniem 6 sztuk,
- myszka 6 sztuk,
- laptop dla nauczyciela 2 sztuki,
- mikrofon mono 2 sztuki,
- drukarka 3D 1 sztuka,
- monitor Interaktywny 1 sztuka,
- urządzenie wielofunkcyjne 1 sztuka,
- karty typu: Grabowskiego – tabliczka mnożenia 5 zestawów.
 
W efekcie tego zadania powstanie nowocześnie wyposażona pracownia. Stworzone warunki pozwolą na realizację zajęć zgodnie z podstawą programową.

Wymienione powyżej doposażenie wynika z indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkoły.

Wnioskodawca zobowiązuje się do wykorzystywania doposażenia zakupionego dzięki EFS do prowadzenia zajęć edukacyjnych kształcenia ogólnego. 
 
ZADANIE 2.

Szkolenia dla nauczycieli służące poprawie kompetencji wychowawczych
okres realizacji zadania – od 1 września do 31 grudnia 2020 roku
miejsce realizacji zadania – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Pile

Zaplanowano następujące szkolenia dla nauczycieli:
 
1. ABC wychowawcy (dla 10 nauczycieli).
2. Gry i zabawy przeciwko agresji – warsztat psychoedukacyjny  (dla 15 nauczycieli).
3. Praca z dzieckiem autystycznym. Podstawowe metody i zasady pracy (dla 10 nauczycieli).
4. Jak pracować z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim (dla 5 nauczycieli).
 
Zadanie 3.

Szkolenia dla nauczycieli podwyższające kompetencje w zakresie metod nauczania uczniów i uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z nowatorskich metod prowadzenia zajęć matematycznych
okres realizacji zadania – od 1 września do 31 grudnia 2020 roku
miejsce realizacji zadania – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Pile

Zaplanowano następujące szkolenia dla nauczycieli:
 
1. Eksperymentalne metody matematyczne w edukacji (dla 2 nauczycieli).
2. Podstawy matematyki praktycznej (dla 2 nauczycieli).
3. Podstawowy kurs z zakresu wykorzystania modeli matematycznych w praktyce (dla 2 nauczycieli).
4. Szkolenie stacjonarne z przygotowania do prowadzenia zajęć matematycznych z zastosowaniem klocków interaktywnych (dla 2 nauczycieli).
5. Eksperymentalne metody nauczania matematyki z zastosowaniem narzędzi interaktywnych (dla 2 nauczycieli).

Zadanie 4.

Zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje kluczowe matematyczne oraz umiejętności pracy zespołowej, uczniów/uczennic z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym:
okres realizacji zadania – od 1 października 2020 do 30 czerwca 2023 roku

miejsce realizacji zadania – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Pile


W ramach zadania zaplanowano warsztaty i zajęcia prowadzone przez nauczycieli:
1. Młody odkrywca - zajęcia wyrównawcze z matematyki dla 35 uczniów/uczennic z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
 
2. Młody odkrywca - matematyka kluczem do nauki logicznego myślenia dla 35 uczniów/uczennic z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
 
3. Młody odkrywca - matematyka kluczem do nauki logicznego myślenia dla 45 uczniów/uczennic z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.
 
Zadanie 5.

Zajęcia dodatkowe ukierunkowane na indywidualne wsparcie rozwoju uczniów/uczennic z  niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym:
okres realizacji zadania – od 1 października 2020 do 30 czerwca 2023 roku
miejsce realizacji zadania – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Pile
 
W ramach zadania zaplanowano warsztaty i zajęcia prowadzone przez nauczycieli:
1. Logopedia dla uczniów/uczennic (prowadzi 3 nauczycieli).
2. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów/uczennic (prowadzi 2 nauczycieli).
3. Integracja sensoryczna dla uczniów/uczennic (prowadzi 2 nauczycieli).
4. Sala doświadczania świata dla uczniów/uczennic (prowadzi 1 nauczyciel).
5. Muzykoterapia dla uczniów/uczennic (prowadzi 1 nauczyciel).
6. Zajęcia z rozwoju motoryki małej i dużej dla uczniów/uczennic (prowadzi 2 nauczycieli).


 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
24
25
26
27
28
29
30

e-Dziennik

Laboratoria Przyszłości

Aktywna Tablica