Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Pile

Dostępność/Deklaracja dostępności

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

im. Marii Grzegorzewskiej w Pile

ul. Śniadeckich 27a/b, 64-920 Piła

 

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP

 

Wstęp deklaracji

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Pile zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://soswpila.naszastrona.net

 

Dane teleadresowe jednostki:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Pile ul. Śniadeckich 27a/b, 64-920 Piła

Tel. 067 210-68-81

e-mail: sekretariat@soswpila.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-05-25

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-02

 

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych.

 

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony podmiotowe w ramach Regionalnego  Systemu BIP w Wielkopolsce posiadają następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
  • mapa strony
  • focus wokół elementów nawigacyjnych

 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-05-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Pile

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Aneta Wieczorek

e-mail: sekretariat@soswpila.pl

Telefon: 067 210-68-88

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Budynek szkoły

Do budynku szkoły prowadzą dwa wejścia. Jedno znajduje się od ulicy Śniadeckich, drugie od strony boiska. Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. W gabinecie dyrektora szkoły jest podgląd monitoringu obejmujący wejścia na teren szkoły, teren wokół szkoły oraz korytarze przy salach lekcyjnych.

W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz, na piętro prowadzi klatka schodowa. Budynek posiada windę.

Budynek oraz teren na zewnątrz jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.

 

Budynek internatu

Do budynku internatu prowadzą dwa wejścia. Jedno znajduje się od strony budynku szkoły, drugie od strony zachodniej budynku. Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy internatu. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi oraz wychowawcy w internacie. W gabinecie dyrektora jest podgląd monitoringu obejmujący wejścia na teren internatu.

W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz, na piętro prowadzi klatka schodowa. Budynek posiada windę.

Budynek oraz teren na zewnątrz jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

W internacie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.

 

Budynek sali gimnastycznej

Do budynku sali gimnastycznej prowadzą dwa wejścia od północnej i południowej strony budynku. Wejścia są ogólnodostępne w godzinach pracy sali gimnastycznej. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
W gabinecie dyrektora jest podgląd monitoringu obejmujący wejścia na teren sali gimnastycznej.

 

Budynek sali gimnastycznej jest budynkiem parterowym.

Budynek oraz teren na zewnątrz jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

W sali gimnastycznej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.

Na terenie Ośrodka znajdują się trzy parkingi. Dwa obok budynku szkoły i jeden obok budynku sali gimnastycznej. Na każdym z parkingów znajdują się po dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

e-Dziennik

Laboratoria Przyszłości

Aktywna Tablica