Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Pile

Śniadeckich 27a/b, 64-920 Piła

 

Zarządzenia

1. Zarządzenie nr 1/2020  Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  w Pile z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Specjalnym Osrodku Szkolno-Wychowawczym w Pile.

2. Zarządzenie nr 2/2020 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19.

3. Zarządzenie nr 3/2020 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu składania ,,oświadczeń o dochodach" do świadczeń z ZFŚS.

4. Zarządzenie nr 4/2020 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pile aneksu nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

5. Zarządzenie nr 5/2020 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.

6. Zarządzenie nr 6/2020 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile z dnia 3 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego dla pracowników administracji i obsługi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile w zamian za ustawowy dzień wolny od pracy przypadający w sobotę 15 sierpnia 2020 r.

7. Zarządzenie nr 7/2020 Dyrektora Specjanego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości  o dofinansowanie projektu pt. ,,Edukacja ku niezależności" - Szkoła Przysposabiająca do Pracy Pilskiego SOSW szansą dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

8. Zarządzenie nr 8/2020  Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości o dofinansowanie projektu pt. ,, Mali odkrywcy - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile szkołą bez ograniczeń".

9. Zarządzenie nr 9/2020 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile z dnia 2 września 2020 r. w sprawie zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia lekcji oraz przerw międzylekcyjnych.

10. Zarządzenie nr 10/2020 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile z dnia 30 września 2020 r. w sprawie powołania zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

11. Zarządzenie nr 11/2020  Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile z dnia 12 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 13/2018 w sprawie dokumentacji Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych oraz zarządzenia systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w SOSW w Pile .

12. Zarządzenie nr 12/2020 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile z dnia 12 października 2020 r. w sprawie udzielenia zamówień o wartości nieprzekraczalnej równowartości kwoty 30 000 euro.

13. Zarządzenie nr 13/2020 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile z dnia 14 października 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w SOSW w Pile wprowadzonego zarządzeniem 1/2020 z dnia 18 lutego 2020 r. 

14. Zarządzenie nr 14/2020 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile z dnia 19 października 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pile. 

15 .Zarządzenie nr 15/2020 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile z dnia 19 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia Administratora Systemów Informatycznych.

16. Zarządzenie nr 16/2020 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile z dnia 23 października 2020 r. w sprawie zwołania zebrania Rady Pedagogicznej w trybie zdalnym.

17.  Zarządzenie nr 17/2020 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie szkoły.

18. Zarządzenie nr 18/2020 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile z dnia 3 listopada 2020r. w sprawie organizacji funkcjonowania szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wynikajacych z epidemii COVID-19.

19. Zarządzenie nr 19/2020 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie powołania zespołu wspierającego w celu realizacji projektu ,,MALI ODKRYWCY - Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile szkołą bez ograniczeń".

20. Zarządzenie nr 20/2020 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie powołania zespołu wspierającego w celu realizacji projektu ,,Edukacja ku niezależności" - Szkoła Przysposabiająca do Pracy Pilskiego SOSW szansą dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

21. Zarządzenie nr 21/2020 Dyrektora Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego w Pile z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników administracji i obsługi SOSW w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 r.

22. Zarządzenie nr 22/2020 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia w SOSW w Pile zakresu i terminu inwentaryzacji na 2021 rok. 

23. Zarząrzenie nr 23/2020 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia w SOSW w Pile regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych.

24. Zarządzenie nr 24/2020 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia w SOSW w Pile planu kontroli zarządczej na 2021 r. 

25. Zarządzenie nr 25/2020 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia w SOSW w Pile ogólnych zasad prowadzenia Ksiąg Rachunkowych. 

ROK 2021

1. Zarządzenie nr 1/2021 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Internatu SOSW w Pile.

2. Zarządzenie nr 2/2021 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie odwołania zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

3. Zarządzenie nr 3/2021 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

4. Zarządzenie nr 4/2021 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie odwołania zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

5. Zarządzenie nr 5/2021 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie powołania zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

6. Zarządzenie nr 6/2021 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 złotych.

7. Zarządzenie nr 7/2021 Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia w SOSW w Pile Regulaminu Wynagradzania.

Informacje

Liczba wyświetleń: 187
Utworzono dnia: 17.04.2020
Dokument wprowadził:
Sylwia Kalita
Dokument opublikował:
Sylwia Kalita

Historia publikacji

  • 10.03.2021 12:06, Administrator
    Edycja strony: Zarządzenia
  • 05.01.2021 08:48, Administrator
    Edycja strony: Zarządzenia
  • 10.12.2020 09:41, Administrator
    Edycja strony: Zarządzenia