Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Pile

Śniadeckich 27a/b, 64-920 Piła

 

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP


Wstęp deklaracji

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Pile  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://soswpila.naszastrona.net

Dane teleadresowe jednostki:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Pile  ul. Śniadeckich 27a/b 64-920 Piła

Tel. 067 210-68-81

email:  sekretariat@soswpila.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-05-25

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-25

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

-  filmy  nie  posiadają napisów  dla  osób  głuchoniemych,

 


Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP w Wielkopolsce posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-05-25

Deklaracje  sporządzono  dnia 2020-05-25

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Pile  

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Aneta Wieczorek 
e-mail: sekretariat@soswpila.pl

Telefon: 067 210-68-81

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek szkoły

Do  budynku szkoły  prowadzą dwa wejścia. jedno znajduje się od  ulicy  Śniadeckich, drugie od strony boiska.  Wejścia są  ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są  pracownicy obsługi. W  gabinecie dyrektora szkoły jest podgląd monitoringu obejmujący wejścia na teren szkoły, teren wokół szkoły oraz korytarze przy salach lekcyjnych.

W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz, na piętro prowadzi klatka schodowa. Budynek posiada windę.

Budynek oraz teren na zewnątrz  jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.

 

Budynek internatu

Do  budynku internatu  prowadzą dwa wejścia. jedno znajduje się od strony budynku szkoły, drugie od strony zachodniej budynku. Wejścia są  ogólnodostępne w godzinach pracy internatu. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są  pracownicy obsługi oraz wychowawcy w internacie. W  gabinecie dyrektora  jest podgląd monitoringu obejmujący wejścia na teren internatu.

W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz, na piętro prowadzi klatka schodowa. Budynek posiada windę.

Budynek oraz teren na zewnątrz  jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

W internacie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.

 

 

 Budynek sali gimnastycznej

Do  budynku Sali gimnastycznej  prowadzą dwa wejścia od północnej i południowej strony budynku. Wejścia są  ogólnodostępne w godzinach pracy sali gimnastycznej. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są  pracownicy obsługi. W  gabinecie dyrektora  jest podgląd monitoringu obejmujący wejścia na teren sali gimnastycznej.

Budynek sali gimnastycznej jest budynkiem parterowym.

Budynek oraz teren na zewnątrz  jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

W sali gimnastycznej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.

.

Na terenie Ośrodka znajdują się trzy parkingi.

Dwa obok budynku szkoły i jeden obok budynku Sali gimnastycznej. Na każdym z parkingów znajdują się po dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 

                       

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 151
Utworzono dnia: 25.05.2020
Dokument wprowadził:
Aneta Wieczorek
Dokument opublikował:
Aneta Wieczorek
Dokument wytworzył:
Aneta Wieczorek
Wytworzono:
25.05.2020

Historia publikacji

 • 23.09.2020 08:49, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 25.05.2020 10:33, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 25.05.2020 10:25, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności