Dyrektor Ośrodka
Tomasz Łochowicz


Wicedyrektor ds. wychowawczych
Justyna Michaelis-Nowak


Wicedyrektor ds. dydaktycznych
Mariola Stanilewicz

    
imię i nazwisko nauczany przedmiot
   
   
   
Roman Badziąg - religia
 
Małgorzata Bernard - korekta wad wymowy
 
Małgorzata Bazelak - język polski, edukacja dla bezpieczeństwa
 
Kamila Bródka-Bzdręga - matematyka
   
Alicja Brzezińska - funkcjonowanie w środowisku
   
Beata Balcerowicz - edukacja wczesnoszkolna
   
Katarzyna Czarnecka - funkcjonowanie w środowisku
   
Izabela Wiatrowska - język angielski, techniki szkolne
   
Joanna Urbanowicz - korekta wad mowy
   
Jolanta Chułek - wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, wychowanie do życia w rodzinie
   
Renata Czarnota - wychowanie fizyczne
   
Justyna Chmielewska-Łukaszewicz - rehabilitacja ruchowa, integracja sensoryczna
 
Marlena Dojlida - technika
 
 
Agnieszka Dąbrowska - funkcjonowanie w środowisku, muzyka z rytmiką, plastyka
   
Dominika Giełczyk - matematyka, informatyka
 
Elżbieta Śmigiel - fizyka z astronomią
 
Joanna Głębocka - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 
Andrzej Iwaszko - wychowanie fizyczne, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
   
Anna Jakubowska - język polski, chemia
   
Agnieszka Janowiak - muzyka, zajęcia artystyczne
   
Barbara Trzaskawka - rehabilitacja ruchowa
   
Justyna Juskowiak-Justynowicz - wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna
   
Olimpia Klupś - funkcjonowanie w środowisku, muzyka z rytmiką, plastyka
   
Jolanta Knosowska - edukacja wczesnoszkolna
   
Magdalena Krawczonek - biblioteka
   
Małgorzata Krawczyk - funkcjonowanie w środowisku, plastyka, technika
   
Iwona Łucka - język polski
   
Anna Marszałek - edukacja wczesnoszkolna
   
Anna Major -wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
   
Ilona Odroń - korekta wad mowy
   
Aneta Opiłowska - funkcjonowanie w środowisku, muzyka z rytmiką, technika
   
Marzena Osińska-Biała - historia, wiedza o społeczeństwie
   
Marta Tyll - technika
   
Iwona Pająk - biologia, przyroda
   
Marzena Pietrowska - pedagog, elementy metody SI
   
Agnieszka Czarnecka - funkcjonowanie w środowisku
   
Małgorzata Hułubowska - psycholog, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
   
Paweł Szałek - psycholog, socjoterapia
   
Magdalena Retz -funkcjonowanie w środowisku
   
Agnieszka Sadłowska - techniki szkolne
   
Emilia Matuszak - religia
   
Anna Sawińska - muzyka z rytmiką, technika
   
Renata Sierhej - geografia, matematyka, technika
   
Anna Dróżdż
   
Aneta Stanios-Piłat -  edukacja wczesnoszkolna
   
Ewa Pierzgalska - elementy metody SI
   
Sylwia Szpurka-Jabłońska - korekta wad wymowy
   
Maria Stefaniak - świetlica
 
Marek Wielinski - edukacja wczesnoszkolna, biofeedback
   
Milena Iwanicka - edukacja wczesnoszkolna
Marlena Wiśniewska - rehabilitacja ruchowa
   
Aleksandra Szydłowska - edukacja wczesnoszkolna
   
Lidia Wasilewska - funkcjonowanie w środowisku, plastyka, technika
   
Alina Wenzel-Kluczek - język angielski
   
Agnieszka Wiśniewska - funkcjonowanie w środowisku, plastyka, technika, muzyka z rytmiką
   
Joanna Pawłowska - funkcjonowanie w środowisku
 
Renata Sowińska-Suchy - funkcjonowanie w środowisku
 
Karolina Kosterka-Dorsz - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, logopedia
 
Małgorzata Zabłocka-Gawrońska - logopedia
 
Kamila Kozłowska - świetlica
   
Woronowicz Maria -wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, rehabilitacja
 
Adam Jasiak - zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
   
Romana Wielinska - zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
   
Magda Wojciechowska -  zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
   
Krzysztof Huszek - zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
   
Barbara Żmija - zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
   
Justyna Makowska - zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
   
Tomasz Łochowicz - zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
   
Anna Suliga - zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
   
Urszula Wojnarowicz-Kaczorowska - zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
   
Łukasz Korbeń - zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
   
Marcin Andruszko - zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, Tomatis
   
Kamila Cichoracka - zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
   
Aleksandra Siciarz - zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
   
Anna Piechowiak - zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
   
Kamila Cichoracka - zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze,
   
Joanna Giełczyk - zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze,
Tomatis
   
Bartłomiej Smoguła - zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
   
Andrzej Zieliński - zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze