W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej wchodzą:
- Szkoła Podstawowa Specjalna
- Gimnazjum Specjalne
- Wczesne Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka
- Internat

Kontakt z Ośrodkiem:
ul. Śniadeckich 27AB, 64-920 Piła

Sekretariat tel. (0-67) 210-68-81
fax. (0-67) 210-68-91
 
Dyrektor Ośrodka tel. (0-67) 210-68-82
 
Wicedyrektor ds. dydaktycznych tel. (0-67) 210-68-90
 
Wicedyrektor ds. wychowawczych tel. (0-67) 210-68-87
   
Internat Ośrodka tel. (0-67) 210-68-89
   
Pedagog/Psycholog Ośrodka tel. (0-67) 210-68-86
   
Księgowość tel. (0-67) 210-68-88
   
Zapraszamy również do kontaktu poprzez pocztę e-mail: sekretariat@soswpila.pl