Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Klubie Szkół UNICEF

SOSW dołączył do ponad 700 placówek w Polsce, które są zarejestrowane w Klubie Szkół Unicef. Klub Szkół UNICEF powstał w ramach Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF i jest to inicjatywa edukacyjna, która zrzesza placówki zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie.
Celem Klubu jest:
- Edukowanie uczniów na temat sytuacji ich rówieśników z różnych części świata
- Budzenie świadomości społecznej i aktywnej postawy wobec zastanej rzeczywistości
- Zaangażowanie szkół we współpracę z UNICEF w ramach organizowanych projektów
- Propagowanie idei tolerancji międzykulturowej i międzynarodowej.
Nasi wychowankowie będą brali udział w różnych akcjach charytatywnych, dzięki czemu aktywnie przyczynią się do ratowania dzieci i młodzieży z biedniejszych krajów.

Nowości UNICEF-marzec
Nowości UNICEF
Nowości UNICEF
Spotkanie po latach...
Mobilne Zespoły Opieki - grudzień 2014
Regulamin Klubu
Opis projektu Wszystkie Kolory Świata - III edycja
Regulamin Projektu Wszystkie Kolory Świata
Konwencja o Prawach Dziecka
Laleczka - wykrój
Republika Sudanu Południowego - podstawowe informacje
Republika Sudanu Południowego - prezentacja

LALKI DLA SUDANU


AUKCJA ZAKOŃCZONA !


KLIKNIJ i zobacz film